$1,263.39 15 GWEI 09:17 AM UTC
NFT Collections: Art
Sorted by 24-hour volume.

Chromie Squiggle

13.250 Ξ 0.00 %

Unigrids

15.000 Ξ 0.00 %

XCOPY

3.700 Ξ 0.00 %

My Curio Cards

0.228 Ξ -3.83 %

Singularity

5.800 Ξ 0.00 %

The Art of Seasons

0.197 Ξ -1.01 %

Blitmap

2.880 Ξ 0.00 %

MidnightBreeze

0.240 Ξ 11.63 %

Phase

2.000 Ξ -4.76 %

Chimera by mpkoz

2.190 Ξ 0.00 %

Hashmasks

0.244 Ξ -1.73 %

Entretiempos

0.850 Ξ 0.00 %

Vortex

1.480 Ξ 5.71 %

Elemental by Fang Lijun

1.690 Ξ 6.29 %

Cryptoblots

0.699 Ξ 11.11 %

Bent

1.750 Ξ 0.00 %

Rhythm

1.800 Ξ 0.00 %

Ecumenopolis

1.300 Ξ 0.00 %

Endless Nameless

0.650 Ξ 0.00 %

Fragments By James Jean

0.240 Ξ 0.00 %

Paper Armada

0.400 Ξ 0.00 %

Color Study

0.500 Ξ 0.00 %

Obicera

0.589 Ξ 0.00 %

Spotlight

0.430 Ξ 0.00 %

Glow

0.180 Ξ 0.00 %

Alien Insects

0.235 Ξ 0.00 %

Damien Hirst - The Currency

4.150 Ξ 1.22 %

Infinites AI

0.800 Ξ 0.00 %

The Fungible by Pak

0.850 Ξ 0.00 %

Autoglyphs

340.000 Ξ 0.00 %

Galaxy-Eggs

0.109 Ξ 0.00 %

Deafbeef

64.000 Ξ 0.00 %

Skulptuur

1.660 Ξ 0.00 %

Trossets

0.790 Ξ 0.00 %

The Blocks of Art

3.900 Ξ 0.00 %

Synapses

0.800 Ξ 0.00 %

Subscapes

10.900 Ξ 0.00 %

Spectron

3.390 Ξ 0.00 %

Ringers

73.000 Ξ 21.67 %

Pigments

1.900 Ξ 0.00 %

Watercolor Dreams

1.950 Ξ 0.00 %

Edifice

2.650 Ξ -3.28 %

Asemica

0.650 Ξ 0.00 %

Autology

0.520 Ξ 0.00 %

Gazers

35.900 Ξ 0.00 %

NimBuds

3.500 Ξ 0.00 %

Inspirals

0.700 Ξ 0.00 %

Ignition

2.750 Ξ 0.00 %

CENTURY

1.950 Ξ 0.00 %

Bubble Blobby

1.900 Ξ 0.00 %

Archetype

32.000 Ξ 0.00 %

Apparitions

1.150 Ξ 0.00 %

Algobots

1.750 Ξ 0.00 %

AlgoRhythms

1.500 Ξ 0.00 %

Aerial View

0.550 Ξ 0.00 %

720 Minutes

3.200 Ξ 0.00 %

27-Bit Digital

0.600 Ξ 0.00 %

Construction Token

10.069 Ξ -8.46 %

HyperHash

3.790 Ξ 0.00 %

Geometry Runners

1.400 Ξ 0.00 %

Genesis

10.500 Ξ 0.00 %

Frammenti

3.000 Ξ 0.00 %

Fidenza

90.000 Ξ 0.00 %

Dreams

1.375 Ξ 0.00 %

Dynamic Slices

4.290 Ξ 0.00 %

Elementals

1.900 Ξ 0.53 %

Wave Schematics

0.295 Ξ 0.00 %

Phototaxis

0.550 Ξ -8.33 %

View Card

19.000 Ξ 0.00 %

Sentience

2.150 Ξ 0.00 %

Cyber Cities

1.450 Ξ 0.00 %

Void

0.450 Ξ 0.00 %

Meridian

11.400 Ξ 0.00 %

Blaschke Ballet

0.174 Ξ 0.00 %

444(4)

0.650 Ξ 0.00 %

Parade

0.200 Ξ 0.00 %

Saturazione

1.111 Ξ 0.00 %

Reflection

2.490 Ξ 0.00 %

Dive

0.450 Ξ 0.00 %

Paths

0.250 Ξ 0.00 %

Incomplete Control

84.000 Ξ 0.00 %

Utopia

1.950 Ξ 0.00 %

Ultrawave 369

0.170 Ξ 0.00 %

The Eternal Pump

275.000 Ξ 0.00 %

Gen 2

1.950 Ξ 0.00 %

EnergySculpture

0.390 Ξ 0.00 %

Eccentrics

0.685 Ξ 0.00 %

Divisions

0.880 Ξ -0.06 %

Beatboxes

0.250 Ξ 0.00 %

Aurora IV

1.100 Ξ 0.00 %

Gen 3

0.229 Ξ 0.00 %

Hieroglyphs

0.150 Ξ 0.00 %

Messengers

1.000 Ξ 0.00 %

Rinascita

0.660 Ξ 0.00 %

Return

3.000 Ξ 0.00 %

R3sonance

0.700 Ξ 0.00 %

Portal

28.000 Ξ 0.00 %

Pixel Glass

0.220 Ξ 0.00 %

Pathfinders

0.180 Ξ 0.00 %

Neighborhood

0.400 Ξ 0.00 %

Alien Clock

1.900 Ξ 0.00 %

Cosmic Reef

2.700 Ξ 0.00 %

HashCrash

0.100 Ξ 0.00 %

Screens

4.500 Ξ 0.22 %

Para Bellum

0.590 Ξ 0.00 %

GNSS by MGXS

100.000 Ξ 0.00 %

Thereidoscope

0.087 Ξ 0.00 %

AlgoBeats

0.210 Ξ 0.00 %

Begin as Nothing

0.039 Ξ 0.00 %