$1,581.40 15 GWEI 11:48 AM UTC
Floor Price Trends
Today's Floor
0.5900 Ξ 11.74 %
20-Day Avg
0.52 Ξ 13.46 %
30 Days Ago
0.5380 9.67 %
60 Days Ago
0.8290 -28.83 %
1
Anonymice Babies
Anonymice
Today's Floor
0.0728 Ξ 0.00 %
20-Day Avg
0.08 Ξ -9.00 %
30 Days Ago
0.0615 18.37 %
60 Days Ago
0.0959 -24.09 %
2
Today's Floor
300.0000 Ξ 0.00 %
20-Day Avg
339.00 Ξ -11.50 %
30 Days Ago
340.0000 -11.76 %
60 Days Ago
340.0000 -11.76 %
3
Today's Floor
2.9500 Ξ 0.00 %
20-Day Avg
2.68 Ξ 10.07 %
30 Days Ago
2.8000 5.36 %
60 Days Ago
2.5000 18.00 %
4
Today's Floor
0.0717 Ξ 0.00 %
20-Day Avg
0.07 Ξ 2.43 %
30 Days Ago
0.0600 19.50 %
60 Days Ago
0.1667 -56.99 %
5
CryptoPunks
Yuga Labs
Today's Floor
64.9900 Ξ 0.00 %
20-Day Avg
66.27 Ξ -1.93 %
30 Days Ago
65.4400 -0.69 %
60 Days Ago
65.6600 -1.02 %
6
CyberKongz
Cyberkongz
Today's Floor
16.9000 Ξ 0.00 %
20-Day Avg
18.62 Ξ -9.24 %
30 Days Ago
19.0000 -11.05 %
60 Days Ago
13.0000 30.00 %
7
Today's Floor
50.0000 Ξ 0.00 %
20-Day Avg
53.25 Ξ -6.10 %
30 Days Ago
60.0000 -16.67 %
60 Days Ago
70.0000 -28.57 %
8
Today's Floor
0.0600 Ξ 0.00 %
20-Day Avg
0.05 Ξ 20.00 %
30 Days Ago
0.0288 108.33 %
60 Days Ago
0.0570 5.26 %
9
Today's Floor
4.9000 Ξ 0.00 %
20-Day Avg
5.91 Ξ -17.09 %
30 Days Ago
5.5000 -10.91 %
60 Days Ago
7.0000 -30.00 %
10
Today's Floor
32.8205 Ξ 0.00 %
20-Day Avg
35.38 Ξ -7.23 %
30 Days Ago
33.5385 -2.14 %
60 Days Ago
36.0000 -8.83 %
11
Today's Floor
0.9500 Ξ 0.00 %
20-Day Avg
0.93 Ξ 2.15 %
30 Days Ago
1.0200 -6.86 %
60 Days Ago
0.7940 19.65 %
12
Today's Floor
0.0150 Ξ 0.00 %
20-Day Avg
0.02 Ξ -25.00 %
30 Days Ago
0.0099 51.52 %
60 Days Ago
0.0230 -34.78 %
13
Today's Floor
0.0629 Ξ -0.16 %
20-Day Avg
0.06 Ξ 4.83 %
30 Days Ago
0.0490 28.37 %
60 Days Ago
0.0818 -23.11 %
14
Today's Floor
0.0594 Ξ -0.17 %
20-Day Avg
0.05 Ξ 18.80 %
30 Days Ago
0.0379 56.73 %
60 Days Ago
0.0540 10.00 %
15
Today's Floor
0.4190 Ξ -0.71 %
20-Day Avg
0.44 Ξ -4.77 %
30 Days Ago
0.4300 -2.56 %
60 Days Ago
0.6379 -34.32 %
16
Today's Floor
0.0295 Ξ -1.01 %
20-Day Avg
0.04 Ξ -26.25 %
30 Days Ago
0.0550 -46.36 %
60 Days Ago
0.0607 -51.40 %
17
Today's Floor
0.1714 Ξ -1.27 %
20-Day Avg
0.23 Ξ -25.48 %
30 Days Ago
0.2979 -42.46 %
60 Days Ago
0.3490 -50.89 %
18
Wolf Game
Wolf Game
Today's Floor
0.5669 Ξ -1.39 %
20-Day Avg
0.68 Ξ -16.63 %
30 Days Ago
0.8890 -36.23 %
60 Days Ago
0.8199 -30.86 %
19
Today's Floor
0.1789 Ξ -5.79 %
20-Day Avg
0.17 Ξ 5.24 %
30 Days Ago
0.2200 -18.68 %
60 Days Ago
0.1341 33.41 %
20
Anonymice
Anonymice
Today's Floor
0.2299 Ξ -6.12 %
20-Day Avg
0.26 Ξ -11.58 %
30 Days Ago
0.2399 -4.17 %
60 Days Ago
0.3000 -23.37 %
21
Today's Floor
0.0070 Ξ -6.67 %
20-Day Avg
0.00 Ξ
30 Days Ago
0.0023 204.35 %
60 Days Ago
0.0015 366.67 %
22
Today's Floor
0.7299 Ξ -7.48 %
20-Day Avg
0.88 Ξ -17.06 %
30 Days Ago
0.9100 -19.79 %
60 Days Ago
0.8995 -18.85 %
23
    Today's Floor 20-Day Avg 30 Days Ago 60 Days Ago
1 Loot (for Adventurers)
0.5900 Ξ 11.74 % 0.52 Ξ 13.46 % 0.5380 9.67 % 0.8290 -28.83 %
2 Anonymice Babies
Anonymice
0.0728 Ξ 0.00 % 0.08 Ξ -9.00 % 0.0615 18.37 % 0.0959 -24.09 %
3 Autoglyphs
300.0000 Ξ 0.00 % 339.00 Ξ -11.50 % 340.0000 -11.76 % 340.0000 -11.76 %
4 Blitmap
2.9500 Ξ 0.00 % 2.68 Ξ 10.07 % 2.8000 5.36 % 2.5000 18.00 %
5 Chain Runners
0.0717 Ξ 0.00 % 0.07 Ξ 2.43 % 0.0600 19.50 % 0.1667 -56.99 %
6 CryptoPunks
Yuga Labs
64.9900 Ξ 0.00 % 66.27 Ξ -1.93 % 65.4400 -0.69 % 65.6600 -1.02 %
7 CyberKongz
Cyberkongz
16.9000 Ξ 0.00 % 18.62 Ξ -9.24 % 19.0000 -11.05 % 13.0000 30.00 %
8 Deafbeef
50.0000 Ξ 0.00 % 53.25 Ξ -6.10 % 60.0000 -16.67 % 70.0000 -28.57 %
9 Genesis Critterz
0.0600 Ξ 0.00 % 0.05 Ξ 20.00 % 0.0288 108.33 % 0.0570 5.26 %
10 Neo Tokyo Identities
Neo Tokyo
4.9000 Ξ 0.00 % 5.91 Ξ -17.09 % 5.5000 -10.91 % 7.0000 -30.00 %
11 Nouns
32.8205 Ξ 0.00 % 35.38 Ξ -7.23 % 33.5385 -2.14 % 36.0000 -8.83 %
12 OnChainMonkey
0.9500 Ξ 0.00 % 0.93 Ξ 2.15 % 1.0200 -6.86 % 0.7940 19.65 %
13 The n project
0.0150 Ξ 0.00 % 0.02 Ξ -25.00 % 0.0099 51.52 % 0.0230 -34.78 %
14 Shields
0.0629 Ξ -0.16 % 0.06 Ξ 4.83 % 0.0490 28.37 % 0.0818 -23.11 %
15 Furballs.com Official
0.0594 Ξ -0.17 % 0.05 Ξ 18.80 % 0.0379 56.73 % 0.0540 10.00 %
16 Neo Tokyo Outer Identities
Neo Tokyo
0.4190 Ξ -0.71 % 0.44 Ξ -4.77 % 0.4300 -2.56 % 0.6379 -34.32 %
17 Larva Lads
0.0295 Ξ -1.01 % 0.04 Ξ -26.25 % 0.0550 -46.36 % 0.0607 -51.40 %
18 EtherOrcs Genesis
0.1714 Ξ -1.27 % 0.23 Ξ -25.48 % 0.2979 -42.46 % 0.3490 -50.89 %
19 Wolf Game
Wolf Game
0.5669 Ξ -1.39 % 0.68 Ξ -16.63 % 0.8890 -36.23 % 0.8199 -30.86 %
20 Nuclear Nerds of the Accidental Apocalypse
0.1789 Ξ -5.79 % 0.17 Ξ 5.24 % 0.2200 -18.68 % 0.1341 33.41 %
21 Anonymice
Anonymice
0.2299 Ξ -6.12 % 0.26 Ξ -11.58 % 0.2399 -4.17 % 0.3000 -23.37 %
22 Wizards & Dragons Game
0.0070 Ξ -6.67 % 0.00 Ξ 0.0023 204.35 % 0.0015 366.67 %
23 CyberBrokers
0.7299 Ξ -7.48 % 0.88 Ξ -17.06 % 0.9100 -19.79 % 0.8995 -18.85 %